В междуличностните отношения в крайна сметка вътрешните ценности са тези, които имат значение. За да изпратят определени сигнали, много хора несъзнателно или умишлено изваждат вътрешния си свят навън чрез избора си на облекло. Например пънкарите – появата им е изявление. Подобна е ситуацията и при бизнесмен, който изглежда стилен и класически и иска да изглежда компетентен и надежден с облеклото си пред клиенти и бизнес партньори.

Правилното облекло като ключ за врата
Следователно облеклото е средство за комуникация, с което всеки сам казва на събеседника си как трябва да бъде оценен. Трябва да сте наясно с това, когато избирате дрехите си. Защото както в личния, така и в професионалния живот облеклото има пряко влияние върху ефекта върху другите. Дрехите могат да отварят и затварят врати.

Няма втори шанс за първо впечатление
Първото впечатление е важно и никога не получавате втори шанс за него. Може да звучи изненадващо, но според множество проучвания първото впечатление се определя само с около 10 процента от това, което казваме по отношение на съдържанието. Гласът и езиковият стил съставляват още 30 %. Първото впечатление до голяма степен (60 %) се определя от невербални сигнали като облекло, външен вид и език на тялото. Съответно облеклото играе ключова роля в оценката на ближните.

Основни правила за облеклото
По отношение на печелившото и убедително облекло, особено в професионалния живот, има няколко основни правила. Това се отнася особено за „първия контакт“ с хора, които все още не познавате.
Носете дрехи, в които се чувствате комфортно.

Изглеждайте добре поддържани от главата до петите. Развийте съвременен, но индивидуален стил в професионалния си живот, който отговаря на вашата сфера.
Освен това търсете стойност и яснота, дори ако имате ограничен бюджет за дрехи. Това се постига с умен избор на цвят и правилно съчетаване на отделните елементи от облеклото.

Тези, които ползват тези правила и ги следват като ръководство, увеличават шансовете си да окажат положителен ефект върху другите. Подходящото облекло е само първата стъпка за постигане на желания ефект. Колкото по-добре опознавате хората и колкото по-интензивни са вашите лични или професионални отношения, толкова повече вътрешните ценности се зачитат и значението на облеклото остава на заден план.

Uncategorized Tags: