По облеклото посрещат…

Всички сме чували народната поговорка, че по облеклото посрещат, по ума изпращат. Истината е, че в 21 век бихме могли да интерпретираме думите така: По облеклото посрещат… и пак по него изпращат. В съвременния комерсиален и динамичен свят е изключително важно как ще представите себе си в обществото, а в този процес ключово място има визията. Експертите по невербална комуникация […]

Tags: