Книжна поредица за модните гении

На фона да музиката, литературата, живописта и други проявления на изкуството модата е все още млада… много млада. Но тя също е изкуство сама по себе си и има своите гении. Сякаш едва в началото на XX век обществото е започнало да обръща внимание и да зачита авторитета на онези хора, влюбени в красивото и търсещи го навсякъде. Това са […]

Tags: