Дрехите, модата и финансовата криза

Не ми е радостно да призная, че и в моята работа положението изобщо не е розово и ефектите на финансовата криза се усещат доста силно.  Не само че продажбите в по-ниския клас са намалели, но и в по-високия също, откъдето идваше по-голямата част от приходите ни. За съжаление всичко е едно домино – предприемачите, средния и едър бизнес, както и […]

Tags: