Каква е дефиницията за будител? През Българското възраждане за будител се е приемал човек, който е влагал сили и енергия за националното самосъзнание и просвещение на народа ни. Вярвам, че и нашето съвремие ражда будители, достойно за пример и уважение. Тези хора раждат идеи и вършат дела с цел общото благо на обществото. Сигурна съм, че всеки познава поне един такъв човек, който безкористно върши добрини, както съм сигурна, че всеки един от нас може и трябва да бъде такъв.

Защото днес имаме също нужда от духовно пробуждане. В дигиталния свят, в който живеем, а технологиите не спират да се разрастват, сякаш сме притъпили критичното си мислене. Затова имаме нужда да бъдем будни за Истината. В това направление ни помагат редица хора, сред които нашите родители, учители, журналисти и деятели на българщината.

На днешния празник ви пожелавам да бъдете винаги будни, да се стремите към истината и да я разпространявате навред!

ХИМН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Uncategorized Tags: