Защо се нуждаем от философски въпроси? Ами защото са основата на днешната цивилизация – реално светът ни е установен върху предположението, аксиомата и вярването, че душа има, и човекът има свободен избор.
И в последните години възниква проблем: учените твърдят, че няма нито душа, нито свободен избор. Все още не са излезли с обща декларация, но и това се очаква през следващите години.
Какво се има предвид под душа? Нещо свръхестествено, независимо от процесите в тялото. – Такова според учените – няма. Съзнанието, според техните емпирични и теоретични доказателства, е нищо повече от продукт на физическото допълнително програмиране.
Щом нямаме душа и човекът метафорично е машина, как можем да говорим за свободен избор? Да, човекът има усещането, че прави сам изборите си, но изборите прави на базата на убежденията си и личния си опит. А те са манипулиран израснал, от много други фактори. Искате ли да проверите дали вие имате „свободна воля“? Замислете се, избирате ли си за какво да мислите в даден момент? Избирате ли си какво да чувствате? Вие ли си избирате да се разсейватe на работа, вие ли си избирате да забравите нещо.
Не, нали? Щом в повечето случаи това не е ваш избор, как може да говорим за вина?
Ако не можем да говорим за вина, защо още има съдилища? Защо още има затвори?

Мога да продължа с тези заплетени разсъждения още много, но няма смисъл всеки има своя гледна точка. Каква е твоята?

Разни разнообразни Tags: